RFID ile Stok Takibi

Stok Takibindeki en büyük sıkıntı fiili stok ile bilgisayarda kayıtlı stokun birbirini tutmamasıdır. Yapılan stok sayımı sonrası minimize edilmeye çalışan bu fark zamanla stok giriş çıkışında yapılan hatalar, eksik veya fazla stok sayımı, yanlış ambalajlama, hurda fire gibi sebeplerden dolayı açılır. Kaldı ki yapılan stok sayımına dahil olan insan faktörü hata olmasını kaçınılmaz yapmaktadır.

Oysa mal giriş çıkışı, stok sayısı gibi unsurların RFID ile yapılması bu tür sıkıntıların önüne geçebilir.
  • Birkaç saniye içinde yüzlerce RFID etiketin okunabilmesi mal giriş çıkışı ve teslimatı hızlandırır.
  • Çıkan mal otomatik olarak faturalandırılır, stoktan düşülür.
  • Mal giriş ve çıkışındaki sayımdan kaynaklanan hatalar en aza indirgenir.
  • İstenilen zaman stok otomatik olarak kısa sürede sayılabileceğinden stok sayımı için işletmelerin genellikle yılsonlarında kapalı kalmasına gerek kalmaz. Böylece kapalı kalınan gün/saat süresince ortaya çıkan ciro kaybı önlenir.
NOT: Bu çözüm Alıntıdır.

Eklenme Tarihi : 21.7.2011 00:50:47