RFID ile Kütüphane Otomasyonu

Kütüphaneler, Radyo Frakanslı Tanımlama teknolojisinin yaygın olarak kullanılabileceği alanlardır. Bu teknoloji ile kitap ve diğer materyallerin ödünç verme - iade - süre uzatımı, envanter sayımı, hatalı yerleştirilmiş olanların tespiti işlemleri kısa sürede yapılabilir. Böylece zaman ve emekten tasarruf ederek, kullanıcılara daha iyi hizmet verilebilir. Biltera tarafından geliştirilen Rfid ile Kütüphane Otomasyonu, içinde farklı uygulamaları barındıran entegre bir çözümdür.
Kütüphane Otomasyonu şu bileşenlerden oluşur:

Ödünç - İade Bankosu :

Bu bankoda Rfid teknolojisininin yardımı ile hızlı Ödünç - İade - Süre Uzatımı işlemleri yapılabilir. Sistemin özellikleri şöyle sıralanabilir:
 • Tek Tuşla Ödünç Verme - İade - Süre Uzatımı
 • Aynı anda birden çok demirbaş ile ilgili işlem yapabilme
 • İşlem türünü otomatik algılama (Hız kazandırır, hataları engeller)
 • Kütüphane kullanıcısını otomatik algılama ve işlem yapma
 • Yüksek işlem sürati (minimum 10 kullanıcı / dakika)
 • Çapraz işlem yapabilme özelliği (Aynı kullanıcının bir seferde hem ödünç, hem de iade işlemi yapılabilir.)
 • Güvenli SIP sunucu desteği (Login, Password)

Envanter Sayımı

Mobil okuyucular ile envanter sayımı son derece kolay ve süretli yapılabildiği gibi, hatalı sayımların da önüne geçilir. Ayrıca kayıp kitapların da yerleri tespit etmek kolaylaşır.
 • Sayım - Saniyede yüzlerce demirbaş sayılabilir.Sayılanlar, transfer edilerek Kütüphane Otomasyon Sistemi ile sayımın entegrasyonu sağlanır.
 • Kayıp Arama - Kodu girilen demirbaşın yeri kolaylıkla tespit edilir.
 • Kayıp Demirbaş'a yaklaştıkça, soğuk-sıcak mantığına göre çalışan sesli uyarı.
 • Kayıp Demirbaş'a yaklaştıkça, Geiger sayacı mantığı ile çalışan görsel uyarı.
 • Demirbaş Etiketi - Rfid Etiketi Dönüşümü

Güvenlik Kapısı

Bu kapılar sayesinde kütüphane giriş - çıkışlarında ödünç verilmemiş demirbaşların kütüphane dışına çıkışı engellenir.
 • Bağımsız çalışır. Herhangi bir yönetim yazılımına ihtiyacı yoktur.
 • Bu yüzden yönetim ve bakım maliyeti yoktur.
 • Fişe takıldığı an çalışmaya hazırdır.
 • Darbelere dayanıklı gövde.
 • Sesli ve ışıklı uyarı

 NOT: Bu Çözüm Alıntıdır.


Eklenme Tarihi : 21.7.2011 01:12:18