Palet Takip Otomasyonu

 Ürünlerin depolama, sevkiyat ve lojistik süreçlerinde, işletmelerin yaşadıkları sorunların bazıları ;

  • Paletlerin lokasyonlarının doğru belirlenmesi,
  • Doğru paletin, doğru adrese gönderilmesi,
  • Paletlerdeki ürünlerin içeriği ve sayımı,
  • Depodaki envanter takibi,
  • Hangi paletin deponun hangi raf veya bölgesinde bulunduğu, vs
Doğru ürünün en kısa sürede sevk edilebilmesi için, paletlerin gerek depoya girişte ve gerekse depoya çıkışta gerçek zamanlı olarak izlenmeleri zorunludur.
RFID teknolojisi bu süreçlerde %100'e yakın oranda başarılı olmaktadır.
Paletlere takılan tagler sayesinde, paletin üzerinde hangi ürünlerin olduğu, bu paletin depoya hangi tarih ve saatte girdiği ve deponun hangi bölgesine yerleştiği veriler zahmetsizce takip edilebilmektedir.
RFID ürünlerin tekrar kullanılabilir olmaları, bilhassa kapalı süreçlerde, aynı paletin kullanılamaz hale gelinceye kadar sistemde aynı tagle kalmasını mümkün kılmaktadır.
Depo giriş ve çıkışlarına takılan anten ve okuyucular sayesinde, depoya giriş çıkış yapan tüm paletler kayıt altına alınabilmekte çıkışına izin verilmemiş olan paletlerin tesisi terk etmesi çeşitli ikaz yöntemleriyle kısıtlanabilmektedir.
Fazla sayıda giriş ve çıkışı olan depolarda veya paletin hangi rafta olduğunun tespit edilmesi istendiğinde ise, en zor şartlarda da çalışa bilen Forklift anten ve okuyucuları devreye girmektedir.
Forklift ürünü kaldırdığında paletin üzerindeki tagi okumakta, palet rafa yerleştirdiği sırada ise raftaki tagi okuyarak iki tagi eşleştirmekte ve sisteme hangi paletin deponun hangi rafında olduğunun bilgisini verebilmektedir.
Hangi palette hangi ürünün olduğu ve adresi bilindiğinden depoda genel bir sayım yapılması gerektiğinde ise, mobil el terminalleri ile, ürünler yerlerinden hiç oynatılmadan sayılabilmektedir.
Ayrıca üretim ve depolamada konveyör uygulaması mevcutsa, konveyör anten ve okuyucularıyla, paletlerin konveyör üzerindeki hareketleri de takip edilebilmektedir.

Eklenme Tarihi : 21.7.2011 01:17:02