RTLS : Otel ve Sosyal Tesis Çözümleri

RFID teknolojisi Otel ve orta/büyük ölçekli sosyal tesisler içerisinde, yönlendirme, takip ve bilgilendirme sistemlerinde kullanılmaktadır. Kişisel eğilimlerin öğrenilmesi ve bu eğilimlerin yorumlanması sistemin örnek işlevlerinden biridir.
 
Çözüm kendi içinde gelişebilen ve öğrenebilen yapısıyla, asıl işlevinin arka planında gerçekletirdiği geniş işlem modül opsiyonları ile kurumsal verimliliği, kaliteyi ve güvenilirliği arttırıcı servisler sağlamaktadır.
 
Otel ve Sosyal Tesis çözümlerinde alan içerisinde dolaşımına kılavuzluk etmek, insan ve malzeme konum takibinde bulunmak, özellikle konuk eğilimlerinin algılanarak kişiye özel hizmet geliştirme ve verimliliği arttırma imkanı sunmak amaçlanmıştır. Sistem genişleyebilir ve esnek yapısı sayesinde mikro ve makro ölçekte tüm yönetim ve kontrol ihtiyaçlarına çözüm oluşturabilecek altyapıya sahiptir. 
 

Otel ve Sosyal Tesislerde

 
  • Personel gruplarının, ekipmanların ve konukların konum takibinin yapılması sağlanmaktadır.
  • Personel gruplarının, ekipmanların ve konukların bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
  • Personel gruplarının, ekipmanların ve konukların tesis içerisinde ve binalar arasında yönlendirilmesi sağlan- maktadır.
  • Kaynaklara ve bilgiye erişimde zaman kazanarak verimliliğin arttırılması sağlanmaktadır. 
  • Veri Madenciliği yöntemlerine dayalı periyodik raporlar düzenlenerek çıktılar yönetim verimliğini arttırmada geniş ve düzenli veri sağlamaktadır.
  • Halihazırda kullanılan yöntemlere teknolojik alternatifler optimum maliyet ve verimle sunulmaktadır. 
 

Konuk katmanı

Konukların tesis içerisindeki konum takipleri yapılacaktır. Konukların otellerdeki toplantı etkinliklerinde panel, oturum alanı gibi istenilen alanlara giriş/çıkış takibi ve denetimi yapılabilecektir. Tüm tesis içerisinde bulunan farklı nitelikteki alanların farklı zevk ve tercihlere sahip konuklar tarafından kullanılması takip edilerek kişiye özel hizmet ve promosyon sağlanabilecektir. Konukların oda ve benzeri alanlara giriş/çıkışları kontrol edilerek tüm işlemler için tek sistem kullanılacak ve farklı sistemlerin farklı işler için ayrı ayrı kurulması ihtiyacı ortadan kaldırılacaktır. Çeşitli veritaşıyıcı tipleri sayesinde konuklar tesis içerisinde her noktada tanımlanabilir özelliğe kavuşacak ve ekstra harcamalar, oda içi giderler gibi kalemler sistem tarafından tutulabilecektir. Bu sayede konuklara yönelik prosedürler asgari düzeye indirilerek konuğun farkında olmaksızın rutin işlemler sürdürülebilecektir.
 

Envanter katmanı

Hacim içerisindeki ekipmanlar, taşınabilir mobilyalar, otel malzemeleri gibi irili ufaklı bir çok envanterin kaydı tutulabilecek ve bu envanterler belirli bölümlerle eşleştirilme ya da farklı yöntemlerle hacim içersindeki envanter kontrolü arttırılarak ekipmanların verimli kullanımı sağlanacaktır. Ekipmanların kaybolması gibi durumlar, etkili şekilde takip edilerek, ortadan kalkacaktır. İnsan faktöründen doğan aksamalar ve hatalar minimalize edilerek envanter takibi daha etkin sağlanabilecektir. Ekipmanlara ait küçük/büyük parçalar ekipmanla eşleştirilerek etkili çözümler sağlanabilecektir.
 

Personel Katmanı

Tesis içerisinde personelin dağılımı kontrol edilerek çalışma verimliliği arttırılacak ve ihtiyaç bazlı yaklaşımla tesis içinde yapılacak işler için koordinasyon sistem tarafından sağlanarak iş gücü ve zamandan tasarruf edilirken, yapılan iş ve iş gücü oranları olumlu yönde gelişecektir. 

Eklenme Tarihi : 21.7.2011 01:22:58