Kargo , Bagaj Yönetimi

RFID teknolojisini halihazırda kullanılmakta olan barkod sistemlerine alternatif olacak şekilde müşterilerinin stok takip sistemlerinde operasyon planlama, dağıtım kontrolü ve güvenliği, taşımacılık planlaması ve bagaj teslim/iade kontrolü alanlarında kullanarak verimliliği arttırmaktadır.

Çözüm kendi içinde gelişebilen ve öğrenebilen yapısıyla, asıl işlevinin arka planında gerçekletirdiği geniş işlem modül opsiyonları ile kurumsal verimliliği, kaliteyi ve güvenilirliği arttırıcı servisler sağlamaktadır.

RFID teknolojisini halihazırda kullanılmakta olan barkod sistemlerine ve benzeri yüksek maliyetli tanımlama sistemlerine alternatif olacak şekilde kargo ve bagaj takip sistemlerinde operasyon planlama, depo yönetimi, dağıtım planlaması ve kontrolü, bagaj/kargo teslim/iade güvenliği ve bilgi erişilebilirliği alanlarında kullanarak verimliliği arttırmak amaçlanmaktadır. 

Halihazırda kargo ve bagaj takibinde kullanılan iki boyutlu barkod uygula- malarının barkod okuyucuları ile yakın mesafede, optik okuma alanı içerisinde olması gerekliliği sebebiyle, stok yönetiminde zaman ve iş gücü kaybına neden olmaktadır.

Barkod sistemleri taşıma sürecinde yırtılma, kirlenme sonucunda fiziksel olarak zarar görmeleri durumunda okunamazlar bu da ürünleri personel tarafından elle tanımlanması gerekliliğini doğurmaktadır.

RFID teknolojisi ile, taşınan kargo / bagaj bilgisi otomatik olarak tanım- lanarak merkezi kontrol noktaların- dan takip edilmekte olup, müşterilerimizin gelen/giden takibini otomatik olarak yapabilmeleri sağlanmaktadır.

Çözüm paketimiz dahilinde kargo ve bagaj bilgileri sürekli sunucuda izlenmekte ve işlenen günlük verilerin sonucunda ya da anlık olarak ilgili kişilere durum ve uyarılar sunulmaktadır.

Çözümün sağladığı avantajlar

 • RFID teknolojisi kullanılarak, paketlerin kablosuz olarak uzaktan okunabilmesi.
 • Dağıtım ağında kontrol ve güvenin arttırılması.
 • Havaalanları gibi bagaj sirkülasyonu yüksek yerlerde tam kontrolün ve güvenliğin sağlanması.
 • Gerçek zamanlı durum bilgisine otomatik olarak erişim olanağı.
 • Kargo/Bagaj geçmişine otomatik olarak erişim.
 • Geçmiş bilgisinin işlenerek müşterilere kolaylık sağlayacak, verimliliği ve performans arttırıcı çıktıların sağlanması.
 • Zaman, güven ve iş gücü bazlı koordinasyonun sağlanması.
 • Yüksek seviyede okunabilme oranıyla güvenilir takibin sağlanması.
 • Kargo / Bagaj takibi sürecindeki hataların azaltılması.
 • Toplam operasyon maliyetinin azaltılması.

Temel Bileşenler

Uygulama alanlarına göre kullanılacak sistemlerin temel bileşenleri şunlardır:

 

 • RFID etiketleri : EPC Global standartları gereğince Avrupa'da 868 MHz frekansında çalışan, EPC kod yapısını destekleyen, Gen2 etiketler kullanılmaktadır.
 • RFID Printer: Ürün bilgisi, elektronik kodu, gönderen ve alıcı adresleri gibi bilgilerin; ürün üzerinde, insanların takip edebilmesi amacıyla etikete basılması, aynı zamanda barkodun oluşturulması ve de bu bilgilerin etiket içersindeki Gen2 standardındaki RFID cipine yazılmasını sağlayan donanım kullanılmaktadır.
 • RFID Uygulayıcı (Applicator): Konveyor band üzerinde ürünlerin istenen standartlarda otomatik olarak etiketlenmesini sağlayan donanımlar kullanılmaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre bu sistem manuel veya otomatik olarak seçilebilmektedir.
 • RFID Okuyucuları: UHF frekansında çalışan, Gen2 protokolünü destekleyen RFID okuyucuları kullanılmaktadır. Uygulama alanına göre genelde sabit okuyucu sistemleri veya mobil okuyucu sistemleri kullanılmaktadır.

Eklenme Tarihi : 19.7.2011 08:10:37