RTLS : Fuar Sergi Takip

RFID teknolojisi fuar, sergi ve kongre alanı içerisinde, yönlendirme, takip ve bilgilendirme sistemlerinde kullanılmaktadır.

Çözüm kendi içinde gelişebilen ve öğrenebilen yapısıyla, asıl işlevinin arka planında gerçekleştirdiği geniş işlem modül opsiyonları ile kurumsal verimliliği, kaliteyi ve güvenilirliği arttırıcı servisler sağlamaktadır.

Fuar, Sergi ve Kongre Merkezlerinde katılımcıların alan içerisinde dolaşımına kılavuzluk etmek, alan içerisinde insan ve malzeme konum takibinde bulunmak, katılımcı ve fuar yönetimine bilgilendirme ve raporlama hizmeti vermek amaçlanmıştır.

Fuar, Kongre ve Sergi Merkezlerinde

  • Personelin, katılımcı ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
  • Personelin, katılımcı, ziyaretçi ve ekipmanların konum takibinin yapılması sağlanmaktadır.
  • Kaynaklara ve bilgiye erişimde zaman kazanarak verimliliğin arttırılması sağlanmaktadır.
  • Personelin, katılımcı, ziyaretçi ve ekipmanların bina içerisinde ve binalar arasında yönlendirilmesi sağlanmaktadır.
  • Fuar,Sergi ve Kongre Merkezi çözümümüz sayesinde yapılacak etkinliklerin oturum bazlı katılım sonuç raporları organizasyon şirketlerine sunulacaktır.
  • Veri Madenciliği yöntemlerine dayalı periyodik raporlar düzenlenerek çıktılar yönetim verimliğini arttırmada geniş ve düzenli veri sağlamaktadır.

Temel İşlemler

Ziyaretçi Katmanı

Ziyaretçilerin organizasyon alanı içerisindeki konum takipleri yapılacaktır. Ziyaretçilerin organizasyon alanı içerisinde kurulacak olan okuma noktaları sayesinde bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi sağlanacaktır. Ziyaretçilerin panel, oturum, fuar alanı gibi istenilen alanlara giriş/çıkış takibi ve denetimi yapılacaktır. Ziyaretçilerin fuar alanında gezdikleri stant kayıtları tutulabilecek, bu kayıtlardan elde edilecek istatistiksek bilgiler raporlama sisteminde kullanılacaktır.

Katılımcı Katmanı

Katılımcıların giriş/çıkış zamanlama ve denetimi yapılacaktır. Katılımcıların tesis içindeki gerçek zamanlı konum bilgisine ulaşılabilinecektir. Ziyaretçi kayıtları katılımcı kayıtları ile eşleştirilebilecek ve böylece katılımcılara katma değer yaratacak olanaklar sağlanacaktır.

Personel Katmanı

Personelin bina içindeki dolaşımı takip edilebilinecek ve gerekli durumda personelin gerçek zamanlı konum bilgisine çeşitli alternatif platformlardan ulaşma imkanı oluşacaktır. Personel giriş/çıkış yetki seviyeleri belirlenerek belirli alanlara girişler kontrol altına alınabilecektir. (Bilgilendirme amaçlı kullanım içindir. Güvenlik ihtiyacını karşılamak için opsiyonel giriş/çıkış yetki sistemi kullanılabilinecektir.)

Envanter Katmanı

Hacim içerisinde ses ve görüntü ekipmanları, taşınabilir mobilyalar, ofis malzemeleri gibi irili ufaklı bir çok envanterin kaydı tutulabilecek ve bu envanterler belirli bölümlerle eşleştirilme ya da farklı yöntemlerle hacim içersindeki envanter kontrolü arttırılarak ekipmanların verimli kullanımı sağlanacaktır. Ekipmanların kaybolması gibi durumlar, etkili şekilde takip edilerek, ortadan kalkacaktır. İnsan faktöründen doğan aksamalar ve hatalar minimalize edilerek envanter takibi daha etkin sağlanabilecektir. Cihaz- lara ait küçük/büyük parçalar cihazla eşleştirilerek cihazlara ait uyum sorunları oluşması engellenecek, parçası kaybolan cihaz tespiti kolaylaşarak etkili çözümler sağ- lanabilecektir. Cihazlara ait koruma çanta ya da kutuları direkt olarak takip edilecek, kutu içeriği kutuya ait veritaşıyıcı ile eşleştirilecek ve muhafazanın içindeki envanter bilgisi sürekli kontrol altında tutulabilecektir.


Eklenme Tarihi : 19.7.2011 08:11:18