RTLS ( Real Time Location System - Gerçek Zamanlı Konum Belirleme)

 Kullanıldığı alanlar :

  • Otomotiv
  • Sağlık
  • Lojistik
  • Askeriye
  • Lunapark, Park, Bahçe
  • Üretim
  • Turizm
  • Kütüphaneler
  • Madencilik
  • ve İş Güvenliği sağlamak istenilen her yerde,
Bir insana, bir araca veya bir alete kısa sürede ulaşmak için yerinin gerçek zamanlı olarak bilinmesi gerekir.
Örneğin acil servise getirilen bir hastaya kan verilecekse, kan nakil pompasının yerinin anında tespiti hayati önem taşır. Arama sürecinin uzaması bir can kaybıyla noktalanabilir.
Aynı şekilde Alzheimer hastası bir kişi de hastanede yolunu kaybedebilir veya bilinçsizce kendini tehlikeye sokacak bir bölgeye girmek isteyebilir. Bunun önlenmesi için o hastanın hemşire tarafından gerçek zamanlı olarak izlenmesi gerekir.
Askeri bir birlikte gereken araç ve donanımların yerini komuta kademesince bilinmesi, acil operasyonlarda hız ve etkinlik sağlayacaktır. Aynı zamanda görev dışında görev dışı her türlü araç ve gerecin de kullanımını önleyecektir. Yapılan ufak çaptaki bir tatbikatta birliklerin izlenmesi son derece kolaylaşacaktır.
Üzerinde binlerce konteynırın depolandığı bir sahada, hangi konteynırın nerede olduğunun bilinmesi, teslim süreçlerini azami şekilde kısaltacaktır.
Gerek oto kiralama şirketlerinin ve gerekse otomobil fabrikalarının otoparklarındaki araçların bulunabilmeleri için gerçek zamanlı lokasyon sistemine ihtiyaç vardır. Aynı model ve renkteki sayısız aracın içinden doğru olanını bulup, kısa sürede sahibine veya nakil aracına teslim edebilmenin bahsi geçen sistem dışında halledilmesi çok zordur ve uzun zaman süreçleri gerektirmektedir.
Örneğin bir hayvanat bahçesinde veya bir lunaparkta veliler kaybolma tehlikesine karşın çocukları yalnız bırakmamaktadırlar, gerçek zamanlı lokasyon belirleme sistemi sayesinde çocuk tek başına bahsi geçen alanlarda istediği gibi tek başına dolaşabilmekte, veli çocuğunu merak ettiğinde azami 2 metre sapmayla çocuğun bulunduğu yeri tespit edebilmektedir.
Üretim süreçlerindeki kullanım ise zaman kaybını önlemekte ve üretim süreç ayarlamalarını mümkün kılmaktadır. Örneğin bir otomobil üretim tesisinde hangi parçanın üretimde ne kadar zamana gerek duyduğu ve o anda hangi bantta olduğu gibi veriler üretim planlamanın önünü açmaktadır. Aynı zamanda aynen hastane sistemlerinde olduğu gibi, acil gerek duyulan ve özellik arz eden bir takım donanımların yerlerinin de tespiti kolaylaşmaktadır.
Gerçek zamanlı yer tespit sisteminin diğer çok önemli bir özelliği insan veya ürünlere takılan aktif RFID ürünlerinin, üzerinde bulunan bir düğme sayesinde acil durumlarda merkeze haber gönderebilme yeteneğidir.
Bu özellik sayesinde örneğin üretim aşamasında hammaddesi biten bir iş mal talebinde bulunabilir, yolunu kaybetmiş bir çocuk velisini ikaz edebilir veya hastane içinde kaybolan bir hasta hemşireye ulaşabilir.
Bahsi geçen sistem WIFI altyapısı olan tüm alanlarda son derece kolay ve zahmetsizce monte edilebilmektedir.
 

Eklenme Tarihi : 21.7.2011 01:55:39