RTLS Hangi Alanlarda Kullanılılabilir?

 Sağlık Sektöründe Kablosuz İzleme

Hastanelerin telaşlı ortamında, sağlık çalışanları ile tıbbi cihazlar arasındaki uyum kolayca kaybolabilir ve elle yapılan bir koordinasyon gerektirir. İnsanların(hastaların) ve değerli hareketli ekipmanların otomatik olarak izlenmesi, sağlık sektörüne, onların yerlerinin hızlıca ve doğru olarak belirlenmesi bilgisini verir.
Gerçek zamanlı yer belirleme sistemi, hastanelere, iş akışlarının senkronize olması, ekipman stoğunun azalması, hasta giriş çıkısının düzenlenmesi gibi imkanlar sağlarken, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasını ve çalışanların memnuniyetini ve güvenliğini de arttırır.
 
 
RTLS, anahtar sağlık uygulamaları için aşağıdaki faydaları sağlar :
 • Acil Servis Yönetimi - daha etkin ve hızlı acil servis hizmeti
 • Hasta İzleme - daha iyi hasta güvenliği ve arttırılmış hasta taburcu etme ve kabul etme sayısı
 • İş akışı yönetimi - daha iyi ve verimli personel kullanımı
 • Ekipman yönetimi - daha az sayıda stok ihtiyacı
 • Bilgi dağıtımı - gelişmiş iş akışı ve azalmış hatalar
 • Mali yönetim - artan gelirler
RTLS  çözümleri, hastaneler ve diğer sağlık koruma organizasyonları için, geri ödeme süreleri ve yatırımın geriye dönüşü ile ilgili dramatik ve çok hızlı süreler sağlar. Orta ölçekli bir hastane için yatırımın geri ödeme süresi 5 - 6 aydan daha azdır.
RTLS çözümleri marka bağımlı özel bir altyapı gerektirmediğinden mevcut kablosuz ağ altyapısına kolayca uygulanabilir. Hastanenin kendine özgü ihtiyaçlarına uyan çözümler geliştirir.
Gerçek Zamanlı Kontrol, akıllı hastaneler kavramını mümkün kılar ve güçlendirir.
 

Endüstride Kablosuz İzleme

 
Endüstriyel bir üretim tesisinde, güvenliği arttırmak, maliyetleri düşürmek ve ürünün pazara çıkma süresini kısaltmak için insanların, araçların ve eşyaların etkin bir şekilde izlenmesine ihtiyaç vardır. Bu izlemenin elle yapılması çok efor gerektiren ve hataya eğilimli bir iştir. Gerçek zamanlı izleme çözümleri, üretim tesislerindeki iş akışlarını en iyiler (optimize eder), stokları azaltır ve çalışanların verimini arttırırken aynı zamanda hataların azalmasını, operasyonların geliştirilmesini ve çalışanların iş güvenliğinin artmasını da sağlar.
 
RFID teknolojisi çok etkili bir üretimi olanaklı kılar çünkü tesisin üretim için kullandığı süreyi arttırır ve çok etkili koruyucu bakım yapılmasını sağlar.
RTLS, anahtar endüstri uygulamaları için aşağıdaki faydaları sağlar:
 • İş Güvenliği - Çalışanların artan iş güvenliği; acil durumlarda daha iyi koordinasyon
 • Çalışan görüntüleme ve Rehberlik - Verimliliğin artması
 • Varlık ve Olay Yönetimi - Stok tutma ihtiyacını azalması ve tepki süresinin kısalması
 • Bilgi Dağıtımı - Artan etkinlik ve azalan hatalar
 • İş Akışı Yönetimi - Çalışanların daha etkili kullanımı
 
RTLS çözümleri, özel donanımlar gerektirmediği için mevcut altyapıya ve uygulamalara kolayca entegre edilebilir. RTLS teknolojisi herhangi bir standart 802.11 a/b/g kablosuz ağında, çalışır ve pek çok kablosuz cihaz (PDA, Laptop v.b.) ve adaptörü destekler. T201 Wi-Fi etiketi ile de çalışanları, araçları, malzemeleri, kritik ekipmanı gerçek zamanlı olarak izlemek mümkündür.
Gerçek Zamanlı Kontrol, akıllı endüstri tesisleri kavramını mümkün kılar ve güçlendirir.
 

Lojistik Sektöründe Kablosuz İzleme

 

Üretim ve dağıtım sektörüne kaynak sağlama işi, maliyetleri düşürmek ve ürünün pazara çıkma süresini kısaltmak için çok etkin bir yönetim ve çok çeşitli lojistik operasyonlara ihtiyaç duyar. Varlıkların elle izlenmesi çok zahmetli ve hataya açık bir iştir. Gerçek zamanlı izleme çözümler, büyük depolar ve dağıtım merkezlerinde yapılan işin zamanını kısaltır, ekipman kullanımını en iyiler (optimize eder) ve çalışan verimliliğini arttırır.
 
RTLS, anahtar lojistik uygulamaları için aşağıdaki faydaları sağlar:
 • Çalışan Görüntüleme ve Rehberlik - Çalışanların görev dağıtımının en iyileşmesi (optimize edilmesi) ve performanslarının izlenmesi
 • Artan Varlık ve Ekipman Görünülürlüğü - Artan verimlilik
 • Varlık ve Olay Yönetimi - Stokların temini ve dağıtımında daha hızlı çabuk süresi 
 • Güvenlik
 
Pasif RFID teknolojisinden farklı olarak, RTLS  çözümleri gerçek zamanlı yer ve izleme bilgisi verir. Mevcut otomatik tanımlama ve izleme sistemlerinin çalışmasını etkilemeden onların getirdiği faydalara katma değer katar ve kolayca entegre olur. Örneğin yer belirleme özelliği kazandırılmış portatif RFID okuyucuları, stok takibi ve konteynır izleme gibi konulara yeni bir seviye ve açılım getirir.
Gerçek Zamanlı Kontrol, akıllı depolar-dağıtım merkezi kavramını mümkün kılar ve güçlendirir.
 

Perakende Sektöründe Kablosuz İzleme

 
Perakende sektöründe RTLS’in sunduğu akıllı uygulamalar sayesinde, sektörün sayısız önemli ihtiyacı karşılanır, müşteri hizmet kalitesi arttırılır, satışlar artar, stok tutma ihtiyacı azalır.
Sunulan teknoloji yazılım tabanlı olduğundan ve herhangi bir Wi - Fi (802.11b) bilgisayar ağında çalışabildiği için, yatırım maliyeti düşüktür ve ekonomik geri dönüş süresi kısadır.
 

Güvenlik Sektöründe Kablosuz İzleme

 
Koruma ve güvenlik ile ilgili en önemli konulardan birinin önleyici tedbirlerin zamanında alınması olduğu düşünüldüğünde,  RTLS çözümler ile, güvenliği sağlanacak bölgedeki insanların hareketlerinin izlenmesi, bulundukları yerin tespiti, gittikleri yön ve hızları gibi hayati önem taşıyan bilgilerin elde edilmesi tam da bu amaca hizmet etmektedir.
 

Otomotiv Sektöründe Kablosuz İzleme

 
Araçların yerlerinin belirlenmesi ve takibi, aynı zamanda üretim süreçlerinin de otomatik izlenmesi ile üretimde etkinlik ve verim artar.
Sunulan çözümün ekonomik geri dönüşü oldukça hızlı olduğundan, firma karlılığında pozitif sonuçların ortaya çıkması da hızlıdır.
 
 

Kablosuz Yat Limanı Otomasyonu

Sistemi kurmak için gerekli olan ekipman:
 
 • Marinanın bulunduğu alanı kapsayacak şekilde kurulmuş bir kablosuz bilgisayar ağı (WLAN - network),
 • Marinaya kayıtlı her yata takılacak aktif Radyo Frekans (RF) etiketler,
 • Yatların marinaya giriş çıkışlarında gerçek zamanlı izlenmesine olanak sağlayacak yazılım.
 
Marinanın bulunduğu alana kurulacak bir kablosuz bilgisayar ağı (network) sayesinde:
 
 • Herhangi bir yat marinaya giriş yaptığında, yatın ID (kimlik) bilgileri merkez ofisteki işletim-güvenlik ekibinin bilgisayar ekranında gerçek zamanlı olarak görüntülenir. Bu sayede, giriş yapan yatın, marinaya kayıtlı olup olmadığı, başka herhangi bir araştırmaya gerek kalmaksızın belirlenir.
 • Marinada çalışan hizmet personeline takılacak aktif RF etiketler sayesinde personelin nerede olduğu bilgisayar ekranından izlenebilir. Bu sayede zamanın verimli kullanılması sağlanmış ve güvenlik arttırılmış olur. Bu hizmet kalitesinin artması anlamına gelir.
 • Marinada kullanılan değerli ekipmanların aktif RF etiketler ile etiketlenmesi sayesinde, bu ekipmanların sayımları, izlenmesi, bakım-onarım aralıklarının otomatik bildirilmesi gibi işlemler kolayca merkez bilgisayardan yönetilebilir. Bu sayede işletme giderleri de düşürülebilir.
 •  Yatların kimlik bilgilerine bağlı olarak tutulacak bir veritabanı sayesinde, yatlar ve sahipleri ile ilgili, bakım onarım bilgileri takibi, cari hesaplarının takibi, promosyonlar düzenlenmesi, kişisel bilgilere yönelik jest ve hatırlatmalar (doğum günü, yıldönümleri v.b.) gibi hizmet kalitesini arttırıcı uygulamalar geliştirilebilir.
 • Yatların marina içinde nereye demirleyebilecekleri, kalan boş yerler, tam lokasyonlarıyla bir bilgisayar ekranında görüntülenebilir ve marinaya yeni giren yat bu boş yerlere zaman kaybetmeksizin yönlendirilir.
 • Yatlar marinaya giriş yaptıkları andan itibaren, yat sahipleri yattan çıkmaya gerek kalmaksızın kablosuz internet hizmetinden yararlanabilirler. Böylece, marinada kalınan sürede e-maillerine ulaşabilir, yatlar bir anlamda ofis olarak kullanılabilir.
 • Opsiyonel GPS modülü sayesinde yatların tüm dünyada gerçek zamanlı olarak izlenmesi imkanı sağlanabilir.
 

Eklenme Tarihi : 21.7.2011 02:07:02