RFID'nin Geleceği

Birçok alanda kullanılabilen RFID “tag”ları ve okuyucuların, mobil öğrenmenin temel taşlarından olan taşınabilir bilgisayarlar ve cep bilgisayarları ile birleştirilmesiyle, öğrenme sürecine çevresel farkındalık, uyarlanabilirlik ve tepki verebilme yeteneğinin de kazandırılabilmesi mümkün olacak ve öğrencilerin konum bilgilerine göre ayrı ayrı öğrenme içeriklerine ulaşabilmesi sağlanabilecektir.

Radio Frequency Identification (RFID) halen gelişmekte olan bir teknoloji olduğundan kullanım modelleri ve bütünleşik mimarisi sürekli değişmektedir. RFID hzlı bir şekilde geleceğe hazırlanmakta; teknolojik gelişmeler, endüstriyel standartlardaki gelişmeler ve bu alana yapılan yatırımlar da RFID yi parlak bir geleceğin beklediğini işaret etmektedir.

Birbiriyle uyumsuz RFID standartları bu teknolojinin daha yavaş büyümesine sebep olmaktadır. Çoğu öncü RFID üreticisi kendi sistemini farklı frekans ve protokollerle üretmektedir. Yinede hem ABD’de hem de Avrupa’da bazı kurumlar RFID kullanımı için standartlar geliştirmeye çalışmaktadır.

RFID kullanımında küresellik gözönünde bulundurulmalı, RFID veri yapısı standarlara uygun olmalıdır. Standartların kullanımı okuyucu ve etiketlerin fiyatlarını düşüreceği gibi yeni buluşlarında artmasını sağlayacaktır. Bugün RFID kullanılan en yaygın standart “electronic product code (EPC)” olarak bilinen elektronik ürün kodudur.

Bugün RFID çalışmaları yönünü, radyo vericilerinin daha iyi yayın yapmasını sağlayabilcek olan Nano teknoloji kullanmaya doğrultmuştur.

RFID teknolojisi, hücresel telefonlardan sonra en hızlı gelişecek kablosuz teknoloji olarak görülmektedir ve 2013 yılına kadar %120 lik bir artış beklenmektedir. RFID kullanımının yaygınlaşması için anahtar gereklilik 0.3-0.5 Dolar civarında olan tag fiyatlarının düşmesidir.Nano teknolojinin bu seviyeyi 0.05 Dolara kadar düşürmesi ve RFID’nin yaygın kullanımını sağlaması beklenmektedir.

RFID tagların bir çoğu bakır veya alüminyum antenler kullanmaktadır. Nano teknoloji üreticileri ise bu antenleri nano boyutlarda parçalardan oluşan mürekkep baskı kullanarak yapmayı başarmak için uğraşmaktadırlar. Kağıt üzerine antanler basmak dah hızlı ve ucuz üretim sağlayacaktır.

RFID taglarn maliyetinin yarısını üzerlerindeki çipler oluşturmaktadır, bu nedenle araştırmalar bu çip kullanım yönteminin nano boyutlarda çözülmesi üzerine çalışmaktadırlar.

RFID mikro çiplerin kapasite attırımı konusunda ise Micromem firması “magnetic RAM” veya MRAM üzerinde çalışmaktadır. MRAM, RFID teknolojisine büyük yenilikler ve fırsatlar getirecektir. Elektrik enerjisini saklamak mantığına dayalı varolan bilgisayar belleklerinin aksine, MRAM, nano boyutlardaki manyetik bit dizileri ile bilgiyi saklar. MRAM üzerine yazma işlemi, her bir bit’in manyetik kutuplarını değiştirerek yapılır ve bu değer elektrik gereksinimi duymadan saklanabilir.

Bunun yanında, “flash memory” olarak tabir edilen hafıza cihazlarının aksine MRAM ler radyasyona karşı da dirençlidirler. Bu özelliği ile MRAMlerin,havayolları ve askeri alanlar gibi yerlerde bulunabilen X- ışını uygulamalarında kullanılabilirlikleri daha yüksektir.

Gelecekteki nanoteknoloji uygulamaları, mürekkep tabanlı RFID devrelerini mümkün kılarak silikon çip gereksinimini ortadan kaldırabilecektir. Bunun en iyi örneği tamamen mürekkepten geliştirilen bir prototip olan “Organic ID” dir ve maliyeti 0.01 doların altındadır. Organic ID’nin 5-10 yıl arasında yaygınlaşması beklenmektedir.

RFID, insanların, taşıdıklarının veya satın aldıklarının uzaktan ve habersiz izlenebilmelerini sağlayabildiği için özel yaşamı tehdit unsuru olarak görülebilmektedir ve kullanım karşıtları da bulunmaktadır. Ancak geliştiriciler ikinci nesil RFID’nin bu konuları da dikkate alarak gerçekleştirildiğini söylemektedirler; yeni nesil RFID etiketleri istenildiğinde okunamaz veya bir daha kullanılamaz hale getirilebilmektedirler.

RFID teknolojisi, konum bilgisinin kullanılması yoluyla öğrenme içeriğinin tek birey için uyarlanarak öğrenmenin daha etkin yapılabilmesini sağlayacak, dolayısıyla öğrenme sürecinin verimliliğini arttıracaktır.

 


Eklenme Tarihi : 19.7.2011 08:28:52